Tiivistelmä Tietosuojakäytännöistä


Taloinfo(.com)-palveluita ylläpitää:
Taloinfopistecom Oy
Kauppakatu 13, 74120 Iisalmi
Yhteydenotot sähköpostitse: tuki@taloinfo.com

Taloinfopistecom Oy ei syötä taikka hanki henkilötietoja palveluihin. Tietojen syöttö tapahtuu aina palvelun asiakasyrityksen/käyttäjän toimesta. Taloinfopistecom Oy käyttää sille luovutettuja tietoja ainoastaan palvelun tuottamiseen.

Taloinfopistecom Oy:n asiakasyritykset ylläpitävät henkilörekisteriä/asiakasrekisteriä Taloinfo-palvelussa tarpeidensa mukaan.

Asiakasyritys voi kerätä Taloinfo-palveluihin henkilön etunimen, sukunimen, postiosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan, maan, sähköpostiosoitteet ja matkapuhelinnumerot. Palvelussa luotuihin dokumentteihin ja viestintään jää merkintä henkilön tiedoista käyttötarpeen mukaan. Palveluiden käyttötarkoituksesta johtuen henkilön suhde kiinteistöihin (omistaja, vuokralainen) on myös tallennettavissa.

Taloinfopistecom Oy ei käytä henkilötietoja markkinointiin, eikä myy tietoja eteenpäin.

Tietoja ei siirretä Taloinfopistecom Oy:n toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, eikä luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muuten kuin palvelun tuottamisessa.

Taloinfopistecom Oy käyttää evästeitä Taloinfo-palvelu istuntojen ja muiden ominaisuuksien toteuttamiseksi, mutta evästeitä ei käytetä missään muodossa yksilöivään asiakaskäyttäytymisen seurantaan. Evästeiden käytön voi estää teknisin keinoin, jolloin Taloinfo-palvelu ei ole saatavissa.

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvan luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin keinoin.

Asiakkaalla on henkilötietolain 20-28 §:n mukainen mahdollisuus tarkastaa Taloinfo-palveluun tallennetut tietonsa ja päivittää niitä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti, joko käyttämällä palvelua tai yhteydenotolla, jos pääsyä tietoihin ei muuten ole järjestetty.

Siirry Tietosuojadokumentteihin >

Sulje ikkuna